Hoppa till innehåll

Garanti
Vi lämnar garanti på din tandvård

Som patient hos Tandläkare Le får du ett års garanti på avtagbara proteser och bettskenor, och 3 års garanti på kronor och broar som har stöd på tänder eller implantat.

Garantin börja gälla från den dag som konstruktionen sätts fast i munnen. För att ta del av garantierna ska du bland annat ha följt de rekommendation vi ger avseende efterbesök och egenvård. Du ska också ha betalat den ursprungliga behandlingen. 

Det är viktigt att du kontaktar oss om du skulle uppleva några besvär. Våra förhoppningar är såklart att du ska vara nöjd med den behandling du fått och inte uppleva några besvär.

 Vid fall där garantin inte gäller:

  • om du inte du har följt de återbesöks- och egenvårdsrutiner som rekommenderas av oss
  • vid olycksfall gäller din hem-/olycksfallsförsäkring
  • om konstruktionen måste göras om på grund av ny skada på annan tand än vad den ursprungliga konstruktionen avser
  • om tandprotesen var avsedd enbart för tillfälligt bruk

Garantin gäller enbart hos på Tandläkare Le. Om du väljer att vända dig till en annan vårdgivare ersätter Tandläkare Le inte detta.

Om du har frågor eller funderingar kring din garanti är du alltid välkommen att kontakta oss
per telefon 040 23 84 40 eller e-post info@tandlakarele.se.