Skip to content

Patientinfo
För dig som ska besöka oss

Hos Tandläkare Le så är våra patienters och medarbetares hälsa, välmående och säkerhet av högsta prioritet. Inom tandvården har vi länge haft strikta och omfattande hygienrutiner för att all tandvårdpersonal ska kunna behandla även sjuka patienter utan risk för sin egen hälsa. Att hantera smittorisker är med andra ord en del av vår vardag.

Vi vill att både patienter och våra medarbetare ska känna sig trygga med ditt besök hos oss, och därför är vi mycket tacksamma för:

  • att du ombokar besöket i god tid, minst 24 om du har varit utsatt för smitta, risk för smitta eller upplever eventuella symptom såsom feber eller hosta.
  • att du undviker att ta med dig sällskap vid ditt besök om det inte är absolut nödvändigt

Vår klinik är ansluten till Försäkringskassan, som administrerar det statliga tandvårdsstöd.
Det statliga tandvårdsstödet består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag, samt högkostnadsskydd.
Du kan läsa mer om hur tandvårdsstödet funkar och om du är berättigad till det.  

Vi är en kontantfri klinik, och hos går det bra att betala med betalkort eller via SWISH.

Om du känner dig osäker, har frågor eller funderingar inför ditt besök så är du alltid välkommen att kontakta oss per telefon 040 23 84 40 eller e-post info@tandlakarele.se.

Välkommen! 

Boka din tid online eller ring oss på 040 23 84 40.